พิธีสวนสนาม "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีสวนสนาม "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีสวนสนาม

ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญและผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 271 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-06-29 14:52:49