พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ

        เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย ณ สนามกีฬาโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีเขียนโดย นายอำนาจ ชื่นบาน โรงเรียนวิสุทธรังษี เปิดอ่าน 1,098 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-06-27 20:32:02