กิจกรรมเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE

กิจกรรมเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE

กิจกรรมเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE

          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE เพื่อค้นหานักเรียน TO BE NUMBER ONE IDOL ของโรงเรียนเขียนโดย adminVS โรงเรียนวิสุทธรังษี เปิดอ่าน 1,067 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-06-27 20:12:31