กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มสาระภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแต่งกลอน การอ่านทำนองเสนาะ การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี ประเภทชุดสวยงาม และประเภทชุดรีไซเคิล ณ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คนเขียนโดย adminVS โรงเรียนวิสุทธรังษี เปิดอ่าน 1,313 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-06-27 19:49:53