ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

                โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกนำโดย นางสมพิศ  สำเนียงแจ่ม พร้อมคณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆภายในชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในบริเวณชุมชนบ่อพลอย การอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโดยหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมออกกำลังกายต่อต้านยาเสพติด  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุยายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ บริเวณโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกและภายในชุมชนอำเภอบ่อพลอย
เขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 374 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-06-26 21:30:57