พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑



เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 204 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-06-23 16:48:35