กิจกรรม อบรมพลังงานทดแทนและการสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงาน

กิจกรรม อบรมพลังงานทดแทนและการสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงาน

กิจกรรม อบรมพลังงานทดแทนและการสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงาน

พลังงานทดแทนและการสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงาน

โดย ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี)

สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กระทรวงพลังงาน

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงเขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 278 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-06-22 13:53:28