กิจกรรม “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์มิลืมเลือน”

กิจกรรม “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์มิลืมเลือน”

กิจกรรม “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์มิลืมเลือน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้แก่ นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง เนื่องจากได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง รวมถึงคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์มิลืมเลือน” ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียงเขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 274 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-06-20 15:59:27