กิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561”

กิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561”

กิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561”

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2561 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561” โดยมีกิจกรรมดังนี้ นายจักรรินทร์   เชื้องาม ประธานในพิธีทำพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวโอวาทแก่ผู้ปกครอง ในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้นนางสาวณิชชยา   แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีพัฒนาการเรียนดี และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม   จากนั้น  นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวชี้แจงความเข้าใจต่างๆกับผู้ปกครอง  นักเรียนและผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา เพื่อรับแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 2/2560และลงทะเบียนเรียนให้กับนักเรียน พร้อมทั้งรับเงินสดค่าเครื่องแบบนักเรียน จากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้าน
เขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 380 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-06-20 15:54:21