วันสถาปนาโรงเรียนและวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันสถาปนาโรงเรียนและวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันสถาปนาโรงเรียนและวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

        นางสมพิศ สำเนียงแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 47 ปี และวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยช่วงเช้ามีกิจกรรม การถวายตัวเป็นลูกพ่อหลวงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และคณะครู ช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมการไหว้ครู จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561เขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 396 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-06-16 16:56:09