กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Seng Kang School Singapore.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Seng Kang School Singapore.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Seng Kang School Singapore.

19 พฤษภาคม 261 โรงเรียนมัธยม Seng Kang  ประเทศสิงคโปร์  เข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรมท้องถิ่น กับนักเรียนโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ผลของการจัดกิจกรรมทำให้นักเรียนทั้งสองโรงเรียนได้รับประสบการณ์ในภาษา และวัฒนธรรมของแต่ละชาติ และเสริมสร้างมิตรภาพและไมตรีที่ดีต่อกัน 
เขียนโดย นายสุรชัย ใจจง โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน 1,124 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-06-09 17:51:13