การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม โดย นายประวิทย์ สิงห์เรือง ผู้อำนวยการ ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา  2561  ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เพื่อชี้แจง และขอคำแนะนำในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เขียนโดย นายสุรชัย ใจจง โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน 1,070 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-06-09 16:42:30