พิธีเข้าประจำกองและประดับอินธนูลูกเสื่อสามัญรุ่นใหญ่
พิธีเข้าประจำกองและประดับอินธนูลูกเสื่อสามัญรุ่นใหญ่
พิธีเข้าประจำกองและประดับอินธนูลูกเสื่อสามัญรุ่นใหญ่

พิธีเข้าประจำกองและประดับอินธนูลูกเสื่อสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ.ห้องประชุมโรงเรียน
เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 55 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-06-08 07:42:33