ปลูกต้นไม้โรงเรียน

ปลูกต้นไม้โรงเรียน

ปลูกต้นไม้โรงเรียน

คณะผู้บริหาร ครู และ นักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา
เขียนโดย เศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน 1,196 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-06-04 21:44:54