พิธีประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่,ลูกเสือวิสามัญ และยุวกาชาด

พิธีประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่,ลูกเสือวิสามัญ และยุวกาชาด

พิธีประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่,ลูกเสือวิสามัญ และยุวกาชาด

                  งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัด”พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่” ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ ให้กับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่,ลูกเสือวิสามัญและยุวกาชาด ที่ผ่านการเรียนและการสอบหลักสูตรลูกเสือ ซึ่งในพิธีได้รับเกียรติจากครูชำนาญ ยอดอานนท์ เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมแสดงความยินดี
เขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 1,688 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-05-27 14:50:02