การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ทวิศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ทวิศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ทวิศึกษา

                 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นในแนวทางเดียวกัน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน นำโดยนางสมพิศ  สำเนียงแจ่ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก และนายภูวเดช  อินทรพรหม ผู้อำนวยการเทคนิคกาญจนบุรี
เขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 493 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-05-27 14:48:00