พิธีเปิดกีฬาภายในโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

พิธีเปิดกีฬาภายในโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

พิธีเปิดกีฬาภายในโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

นางปลิฎสดา  เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬา โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีเขียนโดย กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 1,282 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-22 16:13:46