ประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้จัดการประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในครั้งนี้ โดย นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมจำนวน ประมาณ 1500 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเขียนโดย นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 466 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-05-13 11:41:53