ประชุมคณะครูประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ประชุมคณะครูประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 ประชุมคณะครูประจำเดือนพฤษภาคม 2561

คณะครูประจำเดือนพฤษภาคม และมอบของขวัญให้กับคุณครูที่คล้ายวันเกิด และมอบรางวัลเกียรติบัตรให้กับคุณครู "ผู้อุทิศเวลาเพื่อการทำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ โดยไม่มีวันลา " วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561
เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 85 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-05-08 16:29:26