กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 3-4 พฤษภาคม พ.ศ.2561
เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 70 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-05-08 16:27:36