การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับคุณครูขึ้นในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา และห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกลยุทธ์ของโรงเรียนในฝันระบบดูแลช่วยเหลือ และโครงการ ๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน ให้บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความสามารถและสามารถำัฒนานักเรียน โดยนายวรากุล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เป็นผู้เปิดการอบรม และร่วมให้กำลังใจคุณครูทุกท่านตลอดงานเขียนโดย โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน 677 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-19 08:07:34