โครงการสัปดาห์อาเซียนและแข่งทักษะทางวิชาการ(18082558)

โครงการสัปดาห์อาเซียนและแข่งทักษะทางวิชาการ(18082558)

โครงการสัปดาห์อาเซียนและแข่งทักษะทางวิชาการ(18082558)

นักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาเข้าร่วมโครงการสัปดาห์อาเซียนและแข่งทักษะทางวิชาการ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศตอบคำถามอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลรองชนะเลิศอับดับสองตอบคำถามอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และรางวัลชนะเลิศการสร้างงานนำเสนอโดยใช้โปรแกรม microsoft office powerpoint 2010 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี อ.จำรัส คมขำ อ.ดอกจันทร์  ดวงวิสัย และ อ.เอกพันธ์  กาฬภักดี เป็นผู้ดูแลนักเรียนในการแข่งขันครั้งนี้
เขียนโดย โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา เปิดอ่าน 776 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-19 01:36:33