มอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

มอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

มอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “มอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4ประจำปี 2561” โดยมีกิจกรรมดังนี้  ผู้ปกครองนำนักเรียนรายงานตัว ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง  รับชมวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน ชมการแสดงระบำชุดกฤษดาอภินิหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกล่าวชี้แจงความเข้าใจเรื่องต่างๆกับผู้ปกครอง ผลการพัฒนา O-Net และแนะนำครูที่ปรึกษา จากนั้นนักเรียนและผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา เพื่อกรอกเอกสารมอบตัว รับคูปองเงินสด ค่าเครื่องแบบนักเรียน จากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้านเขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 610 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-04-10 14:49:35