การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา” โดย ท่าน ศน.สุวิไล  จันทร์สนอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางในการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
เขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 623 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-04-09 16:03:11