การแก้ไขปัญหายาเสพติดและการพนัน ประจำปี 2561

การแก้ไขปัญหายาเสพติดและการพนัน ประจำปี 2561

การแก้ไขปัญหายาเสพติดและการพนัน ประจำปี 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงร่วมกับอำเภอเลาขวัญ สนับสนุนโดยสำนักงานกินแบ่งรัฐบาล นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การแก้ไขปัญหายาเสพติดและการพนัน ประจำปี 2561” โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารจากอำเภอเลาขวัญเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการพนันให้แก่นักเรียนตัวแทนฟัง พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดและการพนัน ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียงเขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 244 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-04-09 15:36:20