ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครองและมอบตัว

นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 791 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-04-08 11:15:15