กิจกรรมเสริมประสบการณ์ใน/นอกหลักสูตร(14082558)

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ใน/นอกหลักสูตร(14082558)

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ใน/นอกหลักสูตร(14082558)

วันที่ 14 สังหาคม 2558 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ใน/นอกหลักสูตร โดยมีครูสุจิตรา พึ่งฮั้ว ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต และครูพรพรรณ ผาสุวรรณ เป็นวิทยากรในการอบรมให้แก่นักเรียนในครั้งนี้ครับเขียนโดย โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา เปิดอ่าน 383 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-19 01:27:53