ยินดีต้อนรับครูนิตยา ดอนเมือง

ยินดีต้อนรับครูนิตยา ดอนเมือง

ยินดีต้อนรับครูนิตยา ดอนเมือง

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โดย รองชวภณ รวมทรัพย์ และคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ต้อนรับครูนิตยา ดอนเมือง และคณะครูจากโรงเรียนวังเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว ที่มาส่งครูนิตยา ดอนเมือง
และศึกษาดูงาน 
ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
เขียนโดย จารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 449 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-04-02 10:55:30