นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันพูดสุนทรพจน์เนื่องในวันมาฆบูชา หัวข้อ"ธรรมาธิปไตย"

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันพูดสุนทรพจน์เนื่องในวันมาฆบูชา หัวข้อ"ธรรมาธิปไตย"

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันพูดสุนทรพจน์เนื่องในวันมาฆบูชา หัวข้อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันพูดสุนทรพจน์เนื่องในวันมาฆบูชา หัวข้อ"ธรรมาธิปไตย" ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ หอศิลป์พุทธะ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ผลการเข้า
ร่วมแข่งขัน นางสาวพัฒน์ตะวัน จีนตุ้ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทุนการศึกษา1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
เขียนโดย จารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 392 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-04-02 10:48:12