พิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสรอินเทอร์แรคท์

พิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสรอินเทอร์แรคท์

พิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสรอินเทอร์แรคท์

พิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีราชบุรี ณ ห้องประชุมนิลุบล (๓๒๘) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เขียนโดย จารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 364 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-04-02 10:09:07