กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

วันที่ ๓๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ  แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เขียนโดย Sunisa Plaisri โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 1,421 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-04-02 09:41:26