การแสดงของนักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี งานสวดอภิธรรมศพ คุณครูบุญชู เอี่ยมแก้ว มารดาของอาจารย์จิราพรรณ เอี่ยมแก้ว ณ วัดเกาะไวยวิทย์ ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

การแสดงของนักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี งานสวดอภิธรรมศพ คุณครูบุญชู เอี่ยมแก้ว มารดาของอาจารย์จิราพรรณ เอี่ยมแก้ว ณ วัดเกาะไวยวิทย์ ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

การแสดงของนักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี งานสวดอภิธรรมศพ คุณครูบุญชู เอี่ยมแก้ว มารดาของอาจารย์จิราพรรณ เอี่ยมแก้ว ณ วัดเกาะไวยวิทย์ ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

วันที่ 22-26 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำโดยครูเรียงสา ทองสมนึก ครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ และ ครูสุริยันต์ มาลา นำวงดนตรีไทยและการแสดง 5 ชุด ได้แก่ ทะแยมอญ ระบำสุโขทัย ระบำอยุธยา ระบำศรีวิชัย และระบำทวารวดี ไปทำการแสดงสลับสวดอภิธรรมศพ คุณครูบุญชู เอี่ยมแก้ว มารดาของ อาจารย์จิราพรรณ เอี่ยมแก้ว คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ วัดเกาะไวยวิทย์ ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เขียนโดย นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 784 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-03-29 11:06:16