ศิษย์เก่า ทว.26 บริจาคเงินให้โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา (08082558)

ศิษย์เก่า ทว.26 บริจาคเงินให้โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา (08082558)

ศิษย์เก่า ทว.26 บริจาคเงินให้โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา (08082558)

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาขอขอบคุณศิษย์เก่า ทว.26 และเพื่อนๆของท่าน เป็นอย่างยิ่งที่ร่วมกันบริจาคเงินให้กับโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจำนวน 100,000 บาท ทางโรงเรียนจะนำเงินที่ได้ในครั้งนี้ไปพัฒนาโรงเรียนต่อไป
 
เขียนโดย โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา เปิดอ่าน 548 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-19 01:13:57