กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ HJP OPEN HOUSE

กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ HJP OPEN HOUSE

กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ HJP OPEN HOUSE

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ HJP Open House Announce Moves Forward ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ การเตรียมความพร้อม สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอำเภอห้วยกระเจา ว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม และหน่วยงานราชการต่างๆในอำเภอห้วยกระเจา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ อาคารหอประชุมหลวงพ่ออุตตมะ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

 
เขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 884 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-03-28 10:41:04