วันภาษาไทยแห่งชาติ(29072558)

วันภาษาไทยแห่งชาติ(29072558)

วันภาษาไทยแห่งชาติ(29072558)

วันที่ 29 กรกฎาคม  2558 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร  คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาเข้าร่วมงานในครั้งนี้
เขียนโดย โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา เปิดอ่าน 401 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-19 00:56:52