พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

วันนี้ (9 มีนาคม 2561) เวลา 9.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 498 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-03-09 14:14:42