ต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี – นครนายก – สระแก้ว)

ต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี – นครนายก – สระแก้ว)

ต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี – นครนายก – สระแก้ว)

วันนี้ (8 มีนาคม 2561) เวลา 10.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี – นครนายก – สระแก้ว) ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน นำโดย นายสุรชาติ  เครือศรีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 คณะได้ศึกษาดูงานกลุ่มงานต่างๆ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 393 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-03-08 15:38:12