งาน “OPEN house 2018 โครงการตลาดนัดวิชาการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

งาน “OPEN house 2018 โครงการตลาดนัดวิชาการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

งาน “OPEN house 2018 โครงการตลาดนัดวิชาการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วันนี้ (8 มีนาคม 2561) เวลา 9.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “OPEN house 2018 โครงการตลาดนัดวิชาการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ณ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 493 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-03-08 14:18:04