การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรโควต้าและพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรโควต้าและพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรโควต้าและพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันนี้ (7 มีนาคม 2561) เวลา 9.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรโควต้าและพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ  ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 469 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-03-07 10:35:29