ติว O-net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ติว O-net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ติว O-net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดติว O-net เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 โดยเริ่มติวตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 
เขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 741 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-26 19:15:00