ดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง

ดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง

ดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง

                      โรงเรียนบ่อพลอยดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลางนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 
เขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 460 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-26 19:04:56