กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทยไปร่วมงานบริการชุมชนในงานบวงสรวงสมเด็จพ่อปู่หัวเกาะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทยไปร่วมงานบริการชุมชนในงานบวงสรวงสมเด็จพ่อปู่หัวเกาะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทยไปร่วมงานบริการชุมชนในงานบวงสรวงสมเด็จพ่อปู่หัวเกาะ

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำโดยครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ และ    ครูสุริยันต์ มาลา พานักเรียนดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย ไปร่วมงานบริการชุมชนในงานบวงสรวงสมเด็จพ่อปู่หัวเกาะ ชุด ระบำสุโขทัย ณ เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
เขียนโดย นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 950 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-26 15:25:11