ต้อนรับครูสอนภาษาจีน

ต้อนรับครูสอนภาษาจีน

ต้อนรับครูสอนภาษาจีน

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ต้อนรับบุคลากรใหม่ซึ่งเป็นครูชาวจีน (Ms.Jialian) มาทำหน้าที่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน (นายสรรเสริญ ขวัญดี) ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ทั้งนี้คณะสภานักเรียนได้ร่วมให้การต้อนรับเขียนโดย โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 1,377 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-05-20 19:33:32