ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเก็บข้อมูลในการดูแลให้ความช่วยเหลือ
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเก็บข้อมูลในการดูแลให้ความช่วยเหลือ
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเก็บข้อมูลในการดูแลให้ความช่วยเหลือ

วันนี้ ( 14 กุมภาพันธ์ 2561) นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 และตัวแทนเขตพื้นที่กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเก็บข้อมูลในการดูแลให้ความช่วยเหลือ กรณีนางณิชาภา  บุญสอง  ราษฎรอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร์  ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้สิน ณ  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 313 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-14 16:14:09