ผอ.สพม.8 ร่วมการสอบสัมภาษณ์ และร่วมพิธีมอบเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือขั้นผู้นำชั้นสูง A.T.C. รุ่น 816

ผอ.สพม.8 ร่วมการสอบสัมภาษณ์ และร่วมพิธีมอบเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือขั้นผู้นำชั้นสูง A.T.C. รุ่น 816

ผอ.สพม.8 ร่วมการสอบสัมภาษณ์ และร่วมพิธีมอบเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือขั้นผู้นำชั้นสูง A.T.C. รุ่น 816

วันนี้ ( 14 กุมภาพันธ์ 2561) นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ และร่วมพิธีมอบเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือขั้นผู้นำชั้นสูง A.T.C. รุ่น 816 ณ โรงเรียนนวมินราชินูทิศ หอวัง จังหวัดนนทบุรีเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 411 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-14 14:58:31