ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

วันนี้ ( 14 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 08.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ติดราชการ จึงได้มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม  เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ซึ่งรายการนี้ออกอากาศทุกวันพุธ ผ่าน video conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อจดบันทึกหัวข้อจากการรับชมและมอบหมายหมายงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 78 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-14 14:23:12