พิธีเปิดบ้าน “Open House ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์

พิธีเปิดบ้าน “Open House ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์

พิธีเปิดบ้าน “Open House ประจำปีการศึกษา 2560  ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดบ้าน “Open House ประจำปีการศึกษา 2560  ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรีเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 321 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-14 11:36:00