พิธีเปิดบ้าน “Open House ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

พิธีเปิดบ้าน “Open House ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

พิธีเปิดบ้าน “Open House ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดบ้าน “Open House ประจำปีการศึกษา 2560 เหลือง-น้ำตาล สืบสานปณิธานศาสตร์พระราชา” ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรีเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 371 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-13 16:54:30