โครงการหลักสูตรสถานศึกษา(เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน)

โครงการหลักสูตรสถานศึกษา(เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน)

โครงการหลักสูตรสถานศึกษา(เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน)

วันที่ 12กุมภาพันธ์ 2561นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8เป็นประธานในโครงการ หลักสูตรสถานศึกษา(เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน)ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

  เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 287 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-13 16:39:42