พิธีเปิดบ้าน “Open House 61 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม”

พิธีเปิดบ้าน “Open House 61 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม”

พิธีเปิดบ้าน “Open House 61 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดบ้าน “Open House 61 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม” ณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 181 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-13 16:00:21